Čistič striebra a zlata ( 200 ml)

Čistič striebra a zlata ( 200 ml)

Veľmi kvalitný a účinný čistič. Používa sa na čistenie strieborných a zlatých šperkov, konektorov, mincí atď.

  • Cena: 2,90 €

Skladové číslo: 31100337

Dostupnosť: Skladom

Nie je vhodný pre predmety s málo odolnými kameňmi a perlami.

Postup: Predmet ponorte do prípravku alebo potierajte navlhčenou vatou. Nechajte pôsobiť 2-3 minúty. Po vyčistení dôkladne opláchnite vodou.

POZOR: Obsahuje thiomočovinu. Zdraviu škodlivý. Toxický pre vodné organizmi- dlhodobo nepriazdnivé účinky. Používajte vhodný ochranný odev a rukavice. Pri dotyku s kožou túto omyte vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí intenzívne vyplachujte tečúcou vodou. Pri použití vypláchnite ústa a vypite 0,5l vody. Vyhľadajte lekára. Uskladnite mimo dosahu deti. Prázdné obaly skladujte v miestnosti na to určené.

Balenie v plastovej fľaštičke 200 ml.

Prihlásenie